2018 - - Lauksargių globos namai
  • Lauksargių globos namai

  • Lauksargių globos namai

Lauksargių globos namaiglobos namai

Išsukus iš seno, pažįstamo, gerai praminto tako, daug kas prasideda iš naujo. Iškils sunkumų, kurių nė nesapnavai, kartais apniks abejonės ir baimė, - bet bus ir nuostabių akimirkų. Posūkis  kelyje – ir pasaulis atsidurs prie tavo kojų, kitas – ir teks brautis per miškais apaugusį tarpeklį. Tavo kelyje pasitaikys tai, ko nei regėjęs, nei ragavęs, nei uostęs, nei lietęs. Tai bus tavo paties pasirinktas kelias. Tavo laimė, tavo gyvenimas.

Apie mus

Trumpa istorija. Lietuvoje, atgavus nepriklausomybę, keitėsi ir respublikos valdymo struktūra prie rajono savivaldybės buvo įsteigtas globos ir rūpybos skyrius, kuris rūpinosi rajono žmonėmis su negalia bei vienišais senais gyventojais Tauragės mieste bei rajono seniūnijose. Daugėja senų žmonių, žmonių su negalia ir vienišų, kuriems buvo būtina priežiūra bei slauga , o artimieji dėl įvairių priežasčių bei aplinkybių to negalėjo padaryti.

                      rodyklėTauragės rajono valdytojas V.Pečiulis 1991-11-06 pasirašo potvarkį Nr. 351. kuriame rekomenduoja parduoti Lauksargių daržininkystės ūkio bendrabutį rajono Globos ir rūpybos skyriui globos namų įkūrimui. Potvarkį patvirtina  rajono deputatų taryba  ( pirmininkas V.Venckus).

  Rajono valdybos 1992-06-18 potvarkiu Nr. 172 (valdytojas V.Pečiulis) įkuriami globos namai, kuriems pradėjo vadovauti direktorė Birutė Bandzinienė.

 1994 metų balandžio mėnesį globos namai pradėjo savo veiklą.

  Nuo 1995 m. rugsėjo 7 d. iki 2016 m. sausio 29 d. globos namams vadovavo direktorius Petras Zėringis.

  Nuo 2016 m. birželio 1 d. globos namams vadovauja direktorė Jovita Černeckienė.

Mūsų tikslas. Padėti gyventojams patenkinti savo buitinius poreikius, rūpintis sielovados reikalais, išsaugoti ir stiprinti sveikatą, saugoti ir ginti jų teises, interesus, sudaryti gyvenimo sąlygas artimas namų aplinkai, skatinti juos integruotis visuomenėje